Privacy Statement

In deze verklaring lichten wij toe hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG).

Wie zijn we?

Wij zijn Netwerkt b.v., statutair gevestigd aan de Veluwezoom 5, 1327 AA in Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 39079416.

Wij zijn specialist in de werving & selectie voor retailposities en marktleider op dit gebied in Nederland.

Welke gegevens verwerken we?

Wanneer je je open inschrijft bij Netwerkt, deel je je gegevens met ons en ga je akkoord met de privacy statement. De gegevens die je aan ons verstrekt via bijvoorbeeld onze website of email worden opgeslagen in onze database. Met het akkoord gaan op deze privacy statement geef je ons jouw toestemming om jouw gegevens op te slaan in onze database voor vijf jaar. Je kunt dit altijd tussentijds aanpassen.

Persoonsgegevens die we onder andere van je opslaan:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Contactgegevens (telefoon, e-mailadres)
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Opleiding
  • Werkervaring
  • Overige informatie die je zelf verstrekt, zoals jouw salarisindicatie en jouw cv.

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en behandelen en beveiligen deze in overeenstemming met de “Wet AVG”. Als onderdeel daarvan heb je ook altijd de mogelijkheid om de persoonsgegevens die we van jou hebben opgeslagen, in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Als je je via onze website hebt ingeschreven of hebt gesolliciteerd op een vacature, heb je automatisch een account. Met dit account kan je zelf je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen. Indien je jouw gegevens via de e-mail aan ons verstrekt, ontvang je een reply-mail met accountgegevens.

Jouw gegevens worden na vijf jaar verwijderd. Wij zullen vóór het verlopen van deze termijn, opnieuw aan je vragen akkoord te gaan met het bewaren van jouw gegevens.

Waarom bewaren we jouw gegevens?

Wij willen je graag kunnen bereiken wanneer we een mooie baan voor je hebben. We zullen de mogelijke kansen met de grootste zorgvuldigheid voor je selecteren. We stellen ons hierin eerder terughoudend op dan dat we je overladen met allerlei aanbiedingen. Overigens ben jij nog altijd degene die aan de knoppen draait, je kunt altijd tussentijds je gegevens verwijderen. In elk geval vragen wij altijd eerst jouw toestemming voordat we jouw gegevens delen met derden.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?

Naast bovengenoemde situatie delen wij jouw persoonsgegevens met niemand.

Welke maatregelen hebben we genomen om jouw gegevens te beschermen?

We verwerken jouw gegevens op een zorgvuldige manier, zoals de wet voorschrijft. We spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om misbruik te voorkomen en om jouw gegevens te beschermen tegen diefstal of andere vormen van onrechtmatig gebruik.

Het kan voorkomen dat we ons privacy beleid moeten aanpassen. In voorkomende gevallen zullen we de aangepaste versie op onze website publiceren en jou daarover via mail informeren.

Mocht je vragen hebben over deze verklaring, neem dan contact met ons op.